รับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ ด่วน!

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ รายละเอียด ดังนี้

1.ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

   - ครูแผนกออกแบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  - จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี

  - อายุ 23 ปีขึ้นไป

  - หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  - การศึกษาวุฒิ ปวส.

  - สามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

  - หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ 076-214818

โทรสาร 076-211090