• 00.png
  • 01.png

ฝ่ายบริหาร

 

16112559m01

นายสุคนธ์  แก้วแท้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

16112559m08

นางกาญจนา  ทรงยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

3909700062755

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

16112559m04

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

rogtee

นายสุธี ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ