• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

a5

a4

c7

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร