• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

19092560v02

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้จัดกิจกรรม Welcome Back สานสัมพันธ์พี่น้องอาชีวะ
ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต