• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

19092560v02

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้จัดกิจกรรม Welcome Back สานสัมพันธ์พี่น้องอาชีวะ
ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต