• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการสอนออนไลน์

260925600223

คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการสอนออนไลน์
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่