• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต

041025560

วันที่ 28 กันยายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต
ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต