• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

24102560022

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต