• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook     Website

 it1

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

it2

นางสาวทศพร  ใจซื่อ
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ