• ban9.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องดูดควันห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาหาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องดูดควันห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาหาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564