• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง ประจำปี 2564

1307256401

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง ประจำปี 2564

สรุปยอดนักเรียนเข้าทดสอบ ชั้นปีที่1 ชาย จำนวน 94 คน ชั้นปีที่ 1หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 103 คน ควบคุมโดย ครูปวีณา บุญญานุพงศ์ ครูกานต์ บุญรัตนัง และครูกฤตยพร แซ่ลิ่ม

ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต