• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

1626245394322