• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ประจำปีการศึกษา 2564

1507256401

หัวหน้างานแนะแนวฯ และผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา

จากมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 38,996 บาท

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต