• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ สถานีภูเก็ต และลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องฏิบัติการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1607256401

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน, แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมต้อนรับ

และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ สถานีภูเก็ต และลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องฏิบัติการ

ณ แผนกวิชาธุรกิจการบิน, แผนกวิชาโลจิสติกส์ฯ, แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิจิตร ณ ระนอง,

ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาคารครัวมาตรฐาน, อาคารเจ้าฟ้า,ห้องแคนทีน อาคารเทียมมณี

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต