• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการเรียนการสอน แบบ Blended Learning และการสอน Online ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

2107256401

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการเรียนการสอน

แบบ Blended Learning และการสอน Online ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่20 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต