• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำ ให้กับผู้เรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RESKILLING & UPSKILLING PREPARE STUDENTS FOR CAREER TRAINING"

0709256401
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำ

ให้กับผู้เรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RESKILLING & UPSKILLING PREPARE STUDENTS FOR CAREER TRAINING"

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภายใต้การดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต