• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)

1309256401
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 (เป็นวันที่ 5)

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และสมาพันธ์สมาคมชมรมนักบริหารงาน อาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R-Phuket Hotel