• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

การประชุมออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคสำหรับการเรียนแบบเปิด : ซีโมเล็ค เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศอินโดนีเชียและประเทศไทย

1509256401

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคสำหรับการเรียนแบบเปิด : ซีโมเล็ค เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศอินโดนีเชียและประเทศไทย

(Meeting on Virtual Collaboration Thailand Colleges and Indonesia Vocational Schools ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต