• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg
  • Web banner 5 ธ.ค. 64 (1).png

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

200x138-images-stories-logonew

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร   >>คลิก<<

 

<<คลิกลิงค์สมัครเรียน>>

นักเรียน นักศึกษาไม่ต้องนำส่งเอกสารใด ๆ ที่วิทยาลัยฯ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

หมายเหตุ :   ระดับ ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร   นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านลิ้งค์ Google Form ด้าน่ล่างนี้เท่านั้น  หรือ ติดต่อสอบถาม งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทร 076-214818 ต่อ 114

ลิงค์ Google Form สมัครเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)