• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg
  • Web banner 5 ธ.ค. 64 (1).png

ร่วมประชุม หารือ เพื่อเตรียมขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

3

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
หารือ เพื่อเตรียมขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต