• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg
  • Web banner 5 ธ.ค. 64 (1).png

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 78

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน ในสาขา Excellent ของวิทยาลัยฯ ณ อาคารวิจิตร ณ ระนอง และศูนย์ CVM อาคาร R-Phuket Hotel