• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาว์นโหลดใบประกาศ