• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาว์นโหลดประกาศรับสมัคร

ดาว์นโหลดใบสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ดาว์นโหลดใบสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)