• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร