• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร