• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดประกาศ