• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาวน์โหลดประกาศ