• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนรายเดือน สาขาพลศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ