• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร)

ดาวน์โหลดประกา