• ban9.jpg

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม "สร้างความรัก สร้างเครือข่าย สานสายใยผูกผัน สู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม "สร้างความรัก สร้างเครือข่าย สานสายใยผูกผัน สู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษาคุณภาพสูง แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน" ระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Splash Beach Resort, Mai Khao, Phuket

19965