• ban9.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอนรายเดือน)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดประกาศ