• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Facebook     Website

ftd06

นางสาวสุภาวณี  ภูมิประไพ
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd04

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ftd05

นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd07

นางสาวอารียา  ธวัดดำ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ