• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Facebook     Website

b2

นางสาวปรีดารัตน์  แซ่ลิ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

27

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


 

 

logis01

นางสาวพัชรศรี  แก้วปี
ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน