วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะดำเนินงานศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกแผนก ร่วมงาน 84 ปี PKVC รวมพลคนอาชีวะภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ รายได้จากการจัดงานเพื่อต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร 2 ทุ่งคาและลานอาชีวะสัมพันธ์