วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอน และเป็นการพบปะคณะครู นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต