วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ และครูวัลลิภา เทียงผง พร้อมด้วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานแนะแนว และครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. นายอรรถพล บำรุงผล และ ปวส. นางสาวเบญจวรรณ มูลหน้อย เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567