วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2567งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยะมาศ ลูกเจะ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับ ปวช. 2 ทีมธุรกิจจากแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีความรู้ด้านภาษาจีน ระดับดี จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566 ณ.โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่