วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา และครูแผนกวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรผ่านบทเรียนออนไลน์ (Micro Learning) ภายใต้ความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน และบริษัท ถังฟง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์เทคโนโลยี จำกัดณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา