วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารงานพื้นที่ให้ตอบโจทย์สถานประกอบการ” โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม the regent ชะอำ บีชรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี