วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าสมุทร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต