วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดยนใต้ และคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาหารระดับภาค ภาคใต้ และระดับชาติ