วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินงาน “เมืองแฟชั่น Edu soft power festival 2023” ณห้องประชุม cvm วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต