วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 84 ปี pkvc รวมพลคนอาชีวะภูเก็ต ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต