วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตรปริญญาตรีนำเสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต