วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒน์ฯ, นายวันชนะ แซ่สู้ หัวหน้างานทวิภาคีฯ น.ส.ฐิติพร ดอกพุฒ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ, นายยงยุทธ สุขกาล ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคีฯ ผู้ประสานงาน, งานประชาสัมพันธ์ และครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุย หารือเพื่อลงนามความร่วมมือเปิดแผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจและห้องเรียนความร่วมมือ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ โดยประสานงานร่วมกับคุณชุติมา บุญสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นายวิโรจน์ พลนาดี Executive Chef โรงแรม Rosewood หาดไตรตรัง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต