วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกภาพ “บุคลิกภาพเป็นหนึ่ง”