วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566ว่าร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ หัวหน้าชมรมลูกเสือวิสามัญ นางสาวสุดารัตน์ เอ้งฉ้วน นางสาวมีนา สาลี และ นายวัฒนา ขอสกุลไพศาล ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ได้นำนักเรียนจำนวน 53 คนเยี่ยมชมเรือรบอินเดีย ณ ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต