วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัปดาห์ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 25-28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ