วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมไตรตรังวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต