วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครูและนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ และ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพง street art พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่ชุมชนโกมารภัจจ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต