วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรัก การเสียสละ และกตัญญูต่อองค์กร ณ ห้องราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต