วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุรพงศ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เยี่ยมชมการ Up-Skill ภาษาต่างประเทศ 2 กลุ่มวิชา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ของศูนย์ภาษานานาชาติ International Language Center พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ภาษานานาชาติ International Language Center และสาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะเปิดสอนในระดับ ปวส. รูปแบบ English Programme (EP) ในภาคเรียนที่ 1/2567